Okręg nr 5 – kandydaci do Rady Miejskiej

Paczków ulice: Armii Krajowej, Cisiecka, Dworcowa, Kolejowa, Krótka, Moniuszki, Mostowa, Składowa, Wrocławska

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
CICHOWSKA Barbara Maria lat 59, zam. Paczków KW Prawo i Sprawiedliwość
SZLOSEK Ewa Cecylia lat 52, zam. Paczków KWW Artura Rolki
MAŁOCHLEB Bożena Elżbieta lat 52, zam. Paczków KWW „Justyny Dziasek”
SAPIECHA-KORZON Elżbieta Maria lat 70, zam. Paczków KWW Niezawodni