Okręg nr 8 – kandydaci do Rady Miejskiej

Paczków ulice: Bolesława Chrobrego, Prusa, Norwida, Kochanowskiego, Jana III Sobieskiego, Konopnickiej, Polna, Poniatowskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Żeromskiego

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
KAMIŃSKI Eugeniusz Bogdan lat 57, zam. PACZKÓW KW Prawo i Sprawiedliwość
DOBROWOLSKA Marta Ewa lat 26, zam. Paczków KWW Przemysława Tetłaka
SOKOŁOWSKI Piotr Leszek lat 62, zam. Paczków KWW Artura Rolki
ROBAK Bogusława lat 52, zam. Paczków KWW Mariusz Kwiecień
DZIASEK Justyna Monika lat 41, zam. Paczków KWW „Justyny Dziasek”