Ile gmina wydaje na administrację?

0

Gmina Paczków wydaje na administrację ok. 3,6 mln zł, czyli niemal dwukrotnie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Według „Wspólnoty” w całym kraju na 144 gminy o podobnej wielkości tylko 36 wydaje na ten cel więcej.


Wspólnota - logoOpiniotwórcze Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” co roku publikuje ranking “Wydatki bieżące na administrację”, który pozwala zapoznać się z informacjami na temat tego, które gminy polskie przeznaczają na utrzymanie administracji najwięcej, a które najmniej.

Wydatki, o których mowa obejmują głównie wynagrodzenia urzędników, zakup materiałów i wyposażenia, promocję jednostki samorządu terytorialnego, podróże krajowe i zagraniczne oraz koszty utrzymania urzędów, w tym opłaty za energię elektryczną i telefony.

Ostatni ranking dotyczył roku 2009. Jak wypada w tym zestawieniu Paczków? W omawianym roku utrzymanie administracji w przeliczeniu na osobę, kosztowało każdego mieszkańca ok. 269 zł, w 2010 było podobnie. Najbardziej oszczędne gminy wydają na ten cel aż o 40% mniej.

W rankingu  „Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca” Paczków zajmuje 108 miejsce na 144 sklasyfikowane gminy miejskie liczące od 10 do 15 tys. mieszkańców. Oznacza to, że w omawianej kategorii per capita tylko 36 gmin wydaje od nas więcej.

Dla porównania pobliski Otmuchów, który w przeliczeniu na głowę przeznacza na administrację tylko 178 zł, zajmuje obecnie 8 miejsce w rankingu i w ciągu ostatnich ośmiu lat awansował aż o 101 pozycji. Warto dodać, że jeszcze w 2002 roku Gmina Paczków znajdowała się na bardzo wysokim 20 miejscu wśród najmniej wydających na swoją administrację. Oznacza to, że albo w ciągu ostatnich lat inne gminy znacząco ograniczyły swoje wydatki, albo u nas gwałtownie je zwiększono. Jak jest rzeczywiście? 

Jeszcze w 2003 roku gmina wydawała na administrację tylko 1,89 mln zł. W budżecie na rok 2010 przewidziano na ten cel już 3,6 mln zł, w tym roku będzie podobnie. Wniosek z tego jest taki, że w ostatnich latach wydatki na administrację Gminy Paczków wzrosły niemal dwukrotnie i obecnie przeznacza się na nią ponad 10% wszystkich dochodów budżetu. Niemal 70% wspomnianej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

 

{loadposition adsense1}


Leave a Reply