„Zapraszamy ptaki do Paczkowa”

0

Zapraszamy ptaki do Paczkowa

Najpopularniejszą grupą ptaków, które obserwujemy w naszych okolicach są dziuplaki, do których należą m.in. sikory, dzięcioły, wróble, szpaki czy pleszki. Na populacje tych ptaków, które na swoje siedliska wykorzystują typowe dziuple jak również różnego rodzaju zakamarki, szczeliny, wnęki skał i budynków, oddziałuje wiele negatywnych czynników związanych z działalnością człowieka, a wśród nich odmładzanie drzewostanu i wycinanie próchniejących drzew. Pozbawione naturalnych miejsc lęgowych ptaki mogą korzystać z miejsc zastępczych, trzeba je jednak najpierw stworzyć.

Z tą właśnie myślą Ośrodek Kultury i Rekreacji ogłosił konkurs adresowany do miłośników skrzydlatych śpiewaków, głównie uczniów paczkowskich szkół podstawowych kl. V-VI, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem zabawy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy na rzecz ochrony przyrody oraz lepszego poznania gatunków ptaków żyjących w mieście i jego okolicach. Konkurs ma również wymiar praktyczny, jakim jest uzupełnienie brakujących miejsc lęgowych.

Zadaniem uczestników będzie zbudowanie budki zgodnie z wytycznymi konkursowymi. Ocenie podlegać będzie m.in. oryginalność projektu i solidność wykonania. Prace należy złożyć w Ośrodku Kultury w Paczkowie do 10 lutego. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 marca o godz. 10.00 w sali OKiR, podczas Turnieju Wiedzy Ekologicznej.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Budki lęgowe wykonane w ramach konkursu zostaną rozmieszczone na terenie miasta i gminy Paczków.

Regulamin konkursu

foto: OKiR

{loadposition adsense1}

Leave a Reply