Zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych

0

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej wprowadzono korektę do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków.

Wraz z nowelizacją, ułatwienia w uzyskaniu mieszkań socjalnych uzyskają osoby opuszczające domy dziecka, zakłady poprawcze, czy domy dla matek z małoletnimi dziećmi oraz ośrodki szkolno-wychowawcze, jeżeli przed umieszczeniem w nich zamieszkiwały na stałe na terenie Gminy Paczków oraz zobowiązały się do realizacji indywidualnego programu usamodzielniania.

Pierwszeństwo w najmie mieszkania komunalnego uzyskają również rodziny, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, posiadające trudności w poruszaniu się, które zamieszkają w mieszkaniu, gdzie na jedną osobę przypada mniej niż 10m2.

 

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply