Zostań ławnikiem!

0

Biuro Rady Miejskiej w Paczkowie do końca czerwca przyjmuje karty zgłoszeniowe kandydatów na ławników sądowych, którzy zostaną wybrani na najbliższą pięcioletnią kadencję.

Biuro Rady Miejskiej w Paczkowie do końca czerwca przyjmuje karty zgłoszeniowe kandydatów na ławników sądowych, którzy zostaną wybrani na najbliższą pięcioletnią kadencję.

Sąd Okręgowy w Opolu zgłosił zapotrzebowanie na pięciu ławników z terenu Gminy Paczków na kadencję 2012 – 2015 do Sądu Rejonowego w Nysie, w tym dwóch do Sądu Pracy.

Ławnikiem może zostać osoba, która jest zatrudniona na terenie Gminy Paczków, prowadzi działalność gospodarczą, bądź zamieszkuje w naszej gminie od co najmniej roku. Ponadto kandydat musi posiadać minimum średnie wykształcenie oraz znajdować się w przedziale wiekowym 30-70 lat.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów na ławników wraz z niezbędnymi dokumentami znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, w dziale “Wybory ławników 2012-2015”. Informację można również uzyskać telefonicznie w Biurze Rady Miejskiej pod numerem telefonu 77 439 02 95 w. 160.

Leave a Reply