Dziewiętlice, św. Marii Magdaleny

k_dziewietlice_m

tel.: 77 431 57 28

Duszpasterze: ks. Józef Zura – proboszcz

Godziny Mszy św: 9:30

Pochodzą: ks. Antoni Żelasko, ks. Piotr Sadowski, o. Stanisław Madeja CSSR.

Kapłani po 1945: ks. Stefan Dygoniewicz, ks. Franciszek Paściak, ks. Rudolf Böhm, ks. Eugeniusz Krzyżak, ks. Aleksander Kawa, ks. Benedykt Barski.

Historia: Miejscowość istnieje od połowy XIII w. (potw. 1284 r.), kościół parafialny wspomniany w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis z ok. 1305 r. Po Reformacji były filią Bernartic, a później Trzeboszowic, od 1782 r. z samodzielnym duszpasterzem. Ponowne utworzenie parafii 9 III 1887 r. Obecny kościół zbudowany w XV w., przekształcony w XVII w., powiększony 1929-30 przez dobudowanie transeptu, konsekr. 22 VII 1930 r.