Budżet obywatelski: wyniki ogłoszone

2
Foto: UM Paczków

Ponad 3 tys. mieszkańców zagłosowało na wybrane przez siebie projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacji doczekają się dwa wnioski.

Znamy wyniki głosowania w pierwszym w historii gminy Paczków budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogli oddać jeden głos na wybrane przez siebie przedsięwzięcie spośród dopuszczonych do głosowania czternastu projektów. Przez 14 dni udział w głosowaniu wzięło 3218 osób.

Do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego było 100 tys. zł. Kwota ta wystarczy na sfinansowanie dwóch zwycięskich wniosków.

Najwięcej – 652 głosy zdobył projekt polegający na wykonaniu studni głębinowej wraz z doprowadzeniem wody do boiska sportowego w Trzeboszowicach oraz wydzielenie w istniejącym obiekcie szatni z łazienkami. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 35 tys. zł.

500 głosów uzyskał z kolei projekt pn. „Trasa rowerowa Paczkowskie ścieżki” polegający na zagospodarowaniu parku przy ul. Wojska Polskiego przy dawnym ośrodku wypoczynkowym „IRYS”. Projekt przewiduje uporządkowanie terenu (wycinka krzewów), korektę ukształtowania terenu poprzez usunięcie nierówności oraz przeszkód uniemożliwiających ruch rowerowy, oznakowanie, wskazanie punktów takich jak stare zjazdy, zakręty, wzniesienia oraz inne elementy służące jeździe crossowej, wykonanie oznakowania umieszczonego na drodze w kierunku przejazdu, wariantów zjazdu itp. Przybliżony koszt realizacji przedsięwzięcia to 65 tys. zł.

Poniżej pełna lista rankingowa projektów.

budzet_obywatelski_2015_wyniki

2 KOMENTARZE

Leave a Reply