Znamy szczegóły dotyczące planowanej przebudowy drogi krajowej 46 na odcinku od obwodnicy Paczkowa do granicy województwa.

Przeznaczony do rozbudowy odcinek to droga jednojezdniowa dwupasowa, która docelowo zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

W ramach inwestycji przewidziano m.in. rozbudowę dwóch istniejących skrzyżowań o lewoskręty w kierunku Kamienicy, budowę parkingu dla pojazdów osobowych, ciężarowych i miejsca postojowego dla służb kontrolujących, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanału technologicznego, oświetlenia drogi w rejonie skrzyżowań oraz budowę równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu.

W rozwiązaniach projektowych przyjęto wykonanie nawierzchni jezdni w dwóch technologiach. Nawierzchnia drogi na odcinku 4,3 km będzie wykonana z betonu cementowego, natomiast na pozostałej części ok. 1,5 km – z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2023 r.

Foto: GDDKiA

Leave a Reply