Za nami wszystkie zebrania wiejskie, które wybrały sołtysów na nową kadencję. 

W podpaczkowskich wsiach dobiegły końca wybory, które wyłoniły sołtysów na kadencję 2019-2023. W czterech sołectwach nastąpiła zmiana gospodarzy – w pozostałych ośmiu obecni sołtysi pozostali na swoich stanowiskach.

Debiutujący sołtysi to Mateusz Gołuszko z Gościć, Katarzyna Oszywa ze Ściborza, Anna Górnik z Ujeźdźca oraz Joanna Nykiel z Wilamowej.

Na kolejną kadencję wybrano: Kazimierza Podgórskiego (Frydrychów), Adama Czadankiewicza (Kamienica), Łukasza Jurka (Kozielno), Sylwię Bogdanowicz (Lisie Kąty), Wiesławę Kurowską (Stary Paczków), Janinę Żak (Unikowice), Agnieszkę Mazur (Dziewiętlice) oraz Katarzynę Motykę (Trzeboszowice).

Sołtysi i członkowie rad sołeckich wybierani są na czteroletnią kadencję w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. Sołtys sprawuje w sołectwie władzę wykonawczą, a rada pełni funkcję doradczą. Obszar oraz zakres działania sołectwa i jego organów określa statut uchwalony przez Radę Miejską.

Leave a Reply