Ukraińcy nielegalnie zatrudnieni przy remoncie dachu Gimnazjum Publicznego

Straż Graniczna zatrzymała nielegalnie zatrudnionych Ukraińców

Jak ustalili funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Opolu, katowicka firma remontująca dach Gimnazjum Publicznego w Paczkowie zatrudniała nielegalnie siedmiu obywateli Ukrainy.
Szczegóły w rozwinięciu.

Straż Graniczna zatrzymała nielegalnie zatrudnionych Ukraińców

Jak ustalili funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Opolu, katowicka firma remontująca dach Gimnazjum Publicznego w Paczkowie zatrudniała nielegalnie siedmiu obywateli Ukrainy.

Do ujawnienia naruszenia przepisów doszło w wyniku przeprowdzenia kontroli zagranicznych pracowników firmy z Katowic wykonującej remont pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego przy ul. Sienkiewicza. Prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności dotyczyły ustalenia legalności pobytu i pracy zatrudnionych, w charakterze pracowników fizycznych, siedmiu obywateli Ukrainy.

W toku kontroli ujawniono, że cudzoziemcy pracują niezgodnie z przepisami, gdyż nie posiadają wydanych i zarejestrowanych przez firmę oświadczeń o zamiarze powierzenia im pracy, co w przypadku obywateli Ukrainy, korzystających z ułatwień w zakresie zatrudnienia w Polsce, jest niezbędnym warunkiem legalnej pracy. 

Jak twierdzą przedstawiciele SG, gdyby właściciel firmy dopełnił formalności i zarejestrował w Powiatowym Urzędzie Pracy wspomniane oświadczenia, Ukraińcy mogliby pracować legalnie, ponieważ posiadali ważne polskie wizy. Zatrudniając „na czarno” pracodawca naraził ich i siebie na konsekwencje prawne.

Na podstawie ustawy o cudzoziemcach Straż Graniczna wszczęła już stosowną procedurę administracyjną, która zakończy się wydaniem obywatelom Ukrainy decyzji administracyjnych zobowiązujących do dobrowolnego opuszczenia terytorium Polski i skutkujących zakazem ponownego przyjazdu przez okres jednego roku.

Niezależnie od tego, w stosunku do cudzoziemców oraz ich pracodawcy, Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie w związku z naruszeniem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowo o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zatrudnienia cudzoziemców Straż Graniczna powiadomi właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy.

Firma wykonująca remont dachu Gimnazjum została wyłoniona w wyniku przetargu ogłoszonego przez Gminę Paczków. Trwająca od kwietnia inwestycja oprócz wymiany poszycia, obejmie także wymianę więźby, instalacji odgromowej, rynien i budowę nowych kominów. Zakończenie wartego ponad 300 tys. zł przedsięwzięcia przewidziano na połowę sierpnia.

 

{loadposition adsense1}


Leave a Reply