Burmistrz Gminy Paczków ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkola i szkół podstawowych.

Na stronach paczkowskiego Urzędu Miejskiego ukazały się ogłoszenia o naborach na stanowiska dyrektorów trzech placówek oświatowych z terenu gminy Paczków.

Konkursy mają na celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach oraz Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie.

Do konkursów mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone przepisami Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, do konkursu na dyrektora Przedszkola nr 2 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach nie mogą przystąpić osoby niebędące nauczycielami. Warunek taki nie znalazł się natomiast w naborze na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2.

We wszystkich trzech przypadkach dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do 12 marca br. Szczegóły na stronach UM Paczków.

 

2 KOMENTARZE

  1. To jak to w jednym przypadku nie trzeba byc nauczycielem? to znaczy , że chyba juz jest swój dyrektor a konkurs jest proforma?

Leave a Reply