W paczkowskim ratuszu wręczono medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

W miniony wtorek w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość wręczenia medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Tym razem wyróżniono w ten sposób 8 par z terenu naszej gminy.

Nadawane przez prezydenta na wniosek wojewody odznaczenia wręczyli Sekretarz Gminy Iwona Cymara, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Renata Sobula.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to cywilne odznaczenie państwowe ustanowione jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zameldowania Jubilatów. Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy dokonać zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

Prezydenckim medalem zostali odznaczeni Państwo:

  • Anna i Bolesław Górowski
  • Zenona i Bronisław Gruszka
  • Maria i Józef Iwański
  • Zenobia i Józef Krzywda
  • Maria i Paweł Maciboch
  • Jadwiga i Zdzisław Nachyła
  • Maria i Szczepan Radoń
  • Maria i Michał Worobiec

1 KOMENTARZ

Leave a Reply