Godzina lekcji języka angielskiego za mniej niż 2 zł? To możliwe! Już wkrótce rusza kurs w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. 

Trwa nabór na kurs języka angielskiego, który startuje jesienią i będzie się odbywać na hali sportowej w Paczkowie przy ul. Jana Pawła II. Całość ma zakończyć egzamin z międzynarodowym certyfikatem.

Wszystko to w ramach projektu „Angielska Kuźnia Talentów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego organizatorem jest Centrum Szkolenia MASTERLANG z Krakowa.

W ramach kursu zostanie zorganizowane 120 godzinne szkolenie na różnych poziomach zaawansowania. Jak zapewniają organizatorzy, powstaną grupy zarówno podstawowe dla osób, które nie miały styczności z językiem, jak i rozszerzone m.in. z uwzględnieniem przygotowania do rozszerzonej matury z angielskiego.

Wszystkie szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym realizowanym w standardzie ESOKJ oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego poświadczającego znajomość języka angielskiego na jednym z sześciu poziomów ESOKJ.

W projekcie „Angielska Kuźnia Talentów” mogą wziąć udział osoby od 18 roku życia z terenu województwa opolskiego, które należą przynajmniej do jednej  poniższych grup:

– osoby mające 50 lat i więcej,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby opiekujące się osobami zależnymi,
– osoby z terenów wiejskich,
– migranci powrotni i imigranci,
– kobiety,
– osoby długotrwale bezrobotne.

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać telefonicznie pod numerem 605 299 486 (pani Jadwiga Filipów).

Leave a Reply