Gościce, św. Mikołaja

k_goscice_mtel.: 77 31 63 97

Duszpasterze: ks. Reneusz Krawczyk – proboszcz

Inne kościoły: Unikowice, pw. Trójcy Świętej; Lisie Kąty, pw. NMP Królowej Polski

Godziny Mszy św: 17:30 (sobota), 19:00 (sobota – filia), 8:30, 10:00 (filia).

Pochodzą: kapłan: ks. Franciszek Wojtyła siostra zakonna: s. Damaris Pasiut CSSJ.

Kapłani po 1945: ks. Jerzy Mainka, ks. Kazimierz Rucki, ks. Eugeniusz Magierowski, ks. Henryk Jaroń.

Historia: Miejscowość wymieniana w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis z lat 1302-1319, proboszcz Marcin występuje w 1390 r., parafia do 1810 r. była w posiadaniu bpów wrocławskich. Kościół obecny zbudowany na pocz. XVII w., rozszerzony 1769 r., całkowiocie odnowiony z dobudową nowej zakrystii w 1914-15 r., konsekr. przez kard. A. Bertrama 15 XI 1915 r., z zatarciem cech stylowych, posiada kilka cennych rzeźb i sprzętów liturgicznych. Po II wojnie światowej w latach 1948-1971 Gościce obsługiwane były przez proboszcza z Kamienicy. Lisie Kąty – kaplica pw. MB Królowej Polski, na terenie dworu, d. zamkowa, rozbu-dowana w 1981-82. Unikowice – (do 1972 r. należały do par. Paczków), kaplica pw. Trójcy Świętej, zbudowana w 1774 r.