Paczków, św. Jana Ewangelisty

k_paczkow_mtel.: 77 431 65 05

Duszpasterze:
ks. Jarosław Ostrowski – proboszcz
ks. Leszek Machulak – wikariusz
ks. Arkadiusz Książek SAC – wikariusz

Godziny Mszy św: 18:00 (sobota), 7:00, 9:00, 10:15, 11:30, 16:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu 20:00).

Pochodzą: ks. Edward Góral, ks. Włodzimierz Góral, ks. Roman Dembożyński, ks. Jarosław Krzewicki, ks. Piotr Furman

Kapłani po 1945: proboszczowie: ks. Franciszek Siekierski, ks. Piotr Gołąbek, ks. Edward Henne;

wikariusze: ks. Wolfgang Globisch, ks. Stefan Baldy, ks. Rudolf Beer, ks. Stanisław Szołtysik, ks. Henryk Cieślik, ks. Grzegorz Widoniak, ks. Ryszard Hüller, ks. Bogdan Kicinger, ks. Tadeusz Słocki, ks. Kazimierz Rucki, ks. Jan Spiołek, ks. Michał Wilk, ks. Jan Bejnar, ks. Tadeusz Wolański, ks. Antoni Popow, ks. Alojzy Wojnar, ks. Konrad Hermański, ks. Stanisław Wierny, ks. Piotr Burczyk, ks. Józef Sykosz, ks. Marek Mazur, ks. Mirosław Chołuj, ks. Tomasz Szozda, ks. Piotr Figurniak, ks. Marian Kleman.

Historia: Miasto powstało na fali kolonizacji w drugiej połowie XIII w., 1299 r. po-siadało pełne prawa miejskie, do 1810 r. Proboszcz wzmiankowany już w 1285 r. Pierwotny kościół pw. NMP, św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty znajdował się poza obrębem murów miejskich (dziś cmentarny). Obecny powstał za bpa Przecława z Pogorzeli w poł. XIV w., budowany w latach 1361-1389, w rejestrze dziesięcin Galharda de Carceribus para-fiia wyliczana w ramach archiprezbiteratu nyskiego. Bryła architektoni-czna gotycka, następnie liczne dobudowane kaplice, w 1539 r. – w zwią-zku z niebezpieczeństwem tureckim przekształcony na warowny. Posia-da liczne zabytki. Kościół Wniebowzięcia NMP, klasztorny OO. Redempto-rystów, przejęty od gminy protestanckiej w 1945 r., wybudowany w 1903 r., neogotycki. Kaplica św. Mikołaja, d. kaplica rybaków, obecna zbud. 1831 r.