Droga w Ściborzu wyremontowana

0

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Ściborzu.

W ramach inwestycji wzmocniono podbudowę w miejscach przejść poprzecznych, wykonano warstwę podbudowy górnej z asfaltu w miejscach przejść, frezowano istniejącą warstwę ścieralną bitumiczną, mechanicznie oczyszczono i skropiono emulsją asfaltową podbudowę bitumiczną, wbudowano warstwę ścieralną na podbudowie o odpowiednio podwyższonych parametrach technicznych, ułożono ściek drogowy korytkowy oraz wykonano obustronne pobocza jezdni.

Inwestycja została dofinansowana że środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 119 337,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych (187 549,02 zł). Ostatecznie wyłoniona w przetargu firma zrealizowała zadanie za prawie 109 tys. zł. Już w listopadzie mieszkańcy Ściborza mogli cieszyć się efektem wyczekiwanej przebudowy.

fot. UM Paczków

Leave a Reply