Niezwykle ciekawe znalezisko podczas prac przy przebudowie paczkowskiego Rynku. 

Na paczkowskim Rynku dokonano niezwykle ciekawego odkrycia. Podczas prowadzenia prac związanych z przebudową płyty starówki robotnicy natrafili na studnię pochodzącą prawdopodobnie sprzed kilkuset lat.

Obiekt wybudowany został z kamienia łamanego, zlokalizowany jest obok wejścia do ratuszowej wieży i według jednego z naszych rozmówców może pochodzić nawet z XIV wieku.

Po ustaleniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków studnia zostanie zabezpieczona i wyeksponowana dzięki wewnętrznej iluminacji oraz przykryciu szklaną płytą. Koszt prac konserwatorskich przy obiekcie oszacowano na ok. 54 tys. złotych.

4 KOMENTARZE

    • ——— Studnia ———

     Na rynku w Paczkowie
     – tuż obok ratusza,
     jest odkrycie nowe
     do przemyśleń zmusza.

     Średniowieczna studnia
     pod brukiem schowana,
     historia niechlubna
     – dzisiaj odkopana.

     Pławiono w niej panie
     z małżeńskiej zazdrości,
     ówcześni mieszczanie
     – nie znali litości.

     Gdy zdradziła męża
     – wartała pręgierza,
     dzisiaj nas przeraża,
     dokąd człowiek zmierzał.

     Legenda, część prawdy
     – trudno by dociekać,
     nie wiemy doprawdy
     – czy na niej polegać

     J. Opór

Leave a Reply