Stary Paczków, Wszystkich Świętych

k_s.paczkow_mtel.: 77 435 14 32

Duszpasterze: ks. Józef Kazimierz Zwarycz – proboszcz

Godziny Mszy św: 8:00, 11:00
Wilamowa: sobota 17.00, niedziela 9:30

Pochodzą: ks. Jan Drewniok, o. Florian Grocholski OFM.

Kapłani po 1945: ks. Roman Fit, ks. Zdzisław Kozak, ks. Joachim Rzodki, ks. Michał Antoniak, ks. Józef Zwarycz.

Historia: Miejscowość wzmiankowana w 1261 r., istnienie parafii potwierdzone w 1293 r. oraz w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis z ok.1305 r., pozostająca pod patronatem kapituły wrocławskiej, w 1579 r. wspomniana jako filia Paczkowa. Kościół zniszczony przez hustyów w 1428 r., obecny zbudowany w XV w., gotycki, z nieogotycką rozbudową w 1890 r. Ponowne utworzenie parafii 1 I 1919 r. Kościół fil. Wilamowa – pw. MB Szkaplerznej, zbud. 1843 r. rozbud. 1901 r., w latach 1860-1980 był para-fialny, po odłączeniu do Paczkowa, obecny filialny Starego Paczkowa.