Okręg nr 15 – kandydaci do Rady Miejskiej

Sołectwa: Kamienica od nr 1 do nr 65a, Kozielno

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
BORÓWKA Paweł Jarosław lat 30, zam. Kozielno KW Prawo i Sprawiedliwość
CZADANKIEWICZ Adam lat 70, zam. Kamienica KWW Artura Rolki
JUREK Barbara Izabela lat 32, zam. Kozielno KWW Barbary Jurek
MYDLARZ Tomasz Zbigniew lat 43, zam. Kamienica KWW „Justyny Dziasek”