Okręg nr 9 – kandydaci do Rady Miejskiej

Paczków ulice: Akacjowa, Bartosza, Jagiellońska, Klonowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Różana, Sienkiewicza, Słoneczna, Spacerowa, Widokowa, Wiśniowa

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
JASIŃSKA Anna Krystyna lat 40, zam. Paczków KWW Przemysława Tetłaka
BARABASZ Wiesław Jan lat 64, zam. Paczków KWW Artura Rolki
GOŁDYN Aldona Irena lat 49, zam. Paczków KWW „Justyny Dziasek”