Paczkowskie koło PZW przeprowadziło kolejną akcję zarybiania.

Paczkowscy wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim wraz z kolegami z Otmuchowa dokonali kolejnego zarybienia. Tym razem do Jeziora Otmuchowskiego wypuszczone zostało 80 kg węgorza z przydziału operatu rybackiego. Dodatkowo do paczkowskich stawów pożwirowych z własnych środków koło zakupiło 6 kg tej ryby.

Jako ciekawostkę można przytoczyć cenę narybku węgorza, która wynosi 220 zł za kilogram.

Wędkarze przypominają, że w naszych wodach wymiar ochronny węgorza to 60 cm, a jego okres ochronny trwa od 1 grudnia do 31 marca.

Foto: PZW Paczków

Leave a Reply