Przebudowa paczkowskiej obwodnicy na ministerialnej liście 12 projektów drogowych.

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 400 mln zł. Są to inwestycje związane z przygotowaniem do realizacji odcinków drogi ekspresowej, budową obwodnic, budową lub rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś. Inwestycje te mają również poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

Jedynym projektem z ogłoszonej niedawno ministerialnej listy, który ma być realizowany na terenie Opolszczyzny jest rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa – obwodnica Kamienicy – Paczków. Zadanie obejmuje odcinek o długości 5,7 km od km 20+894 do km 26+600.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi oraz zwiększenie jej nośności do 11,5 t/oś. Ponadto w ramach zadania zostaną przebudowane 2 skrzyżowania, przebudowane 3 obiekty inżynierskie oraz wybudowane miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2020–2021.

Rysunek: Ministerstwo Infrastruktury

1 KOMENTARZ

Leave a Reply