Ruszyły prace przy realizacji projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.

Gmina Paczków w partnerstwie z Gminą Grodków realizuje projekt pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.

Zakres robót dla Paczkowa obejmuje m.in.: wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych poprzez przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz wymianę i uzupełnienie latarni w parku na odcinku od kościoła pw. MBNP, przy ulicy E. Plater do ul. Kołłątaja przy budynku Zespołu Szkół, modernizację fontanny wraz z infrastrukturą techniczną, wydzielenie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową (parking otwarty) dla samochodów osobowych, budowę lub montaż systemowej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych, oraz budowę dworca autobusowego jako centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania to 2.046.178,21 zł.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Steinbudex – J.M.” Zgodnie z harmonogramem prace powinny zakończyć się do końca listopada bieżącego roku.

7 KOMENTARZE

  1. Asfalt pasował do średniowiecznych murów jak pieść do nosa.To była zenada.Daleko od takich znawców średniowiecza.
    hop

  2. Nie twierdzę że asfalt pasował ale jak się już coś robi to porządnie. Kostka betonowa nadaje się co najwyżej na parking przed supermarketem

  3. No to klepisko lub kocie łby a najlepiej zaorać i bedzie swięty spokój.

Leave a Reply