Senior – aktywny obywatel

1
Fundacja "Plan B" realizuje projekt "Senior - aktywny obywatel"

Fundacja „Plan B” rusza z projektem aktywizacji ludzi starszych, którego efektem ma być m.in. powstanie w Paczkowie Rady Seniora.

Do 31 maja Fundacja „Plan B” prowadzi rekrutację osób zmotywowanych do działania na rzecz powstawania nowych inicjatyw dla seniorów w gminie Paczków.

– Bezpośrednim rezultatem projektu będzie utworzenie Rady Seniora jako organu doradczego Burmistrza Gminy Paczków. – mówi Paulina Sobek, prezes Fundacji. – Rada Seniora ma być organem kształtującym politykę senioralną w gminie, a także rekomendującym pożądany kierunek zmian. – dodaje.

Uczestnikom projektu Fundacja oferuje udział w bezpłatnych prelekcjach, spotkaniach oraz wykładach z zakresu edukacji cyfrowej, prawnej i obywatelskiej.

– Poza cyklem spotkań planujemy także m.in. wizytę studyjną na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nysie, Dziennym Domu Pobytu, a także nawiązanie kontaktu z seniorami z Nysy celem czerpania dobrych praktyk. – mówi prezes Fundacji. – Na każdym spotkaniu zapewniamy poczęstunek.

Fundacja planuje również udzielanie porad prawnych i obywatelskich z dojazdem do najbardziej potrzebujących osób.

– Podczas realizacji projektu chcemy pozyskać diagnozę potrzeb i oczekiwań seniorów w gminie Paczków. Na podstawie uzyskanych informacji zostanie stworzony szczegółowy Raport udostępniony zainteresowanym instytucjom i organizacjom. Z pozyskanej w ten sposób wiedzy ma także korzystać Rada Seniora. Zostanie także sprofilowany dalszy zakres działalności Fundacji zmierzającej do utworzenia kolejnych inicjatyw na rzecz seniorów. – podsumowuje Sobek.

Organizatorzy zapraszają do kontaktu wszystkich zainteresowanych projektem. Deklarację udziału można wypełnić osobiście w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Spotkania pilotażowe odbywają się na bieżąco w siedzibie OKiR, gdzie dostępny jest aktualny terminarz.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Plan B” w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Paczkowie oraz Gminą Paczków.

 turnusy rehabilitacyjne

1 KOMENTARZ

  1. Najbliższe spotkanie pilotażowe w sprawie projektu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r. ( poniedziałek) o godz. 18 – w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie, I piętro.
    Zapraszamy serdecznie zainteresowanych inicjatywą!

Leave a Reply