„Śmieciowa rewolucja” – sprawdź jakie zmiany cię czekają

0

Zmieniają się zasady gospodarowania odpadami. Od 1 lipca w gminie Paczków zacznie obowiązywać tzw. ustawa śmieciowa. Właścicieli nieruchomości czeka prawdziwa rewolucja. Sprawdź ile zapłacisz za wywóz śmieci.

Zmieniają się zasady gospodarowania odpadami. Od 1 lipca w gminie Paczków zacznie obowiązywać tzw. ustawa śmieciowa. Właścicieli nieruchomości czeka prawdziwa rewolucja. Sprawdź ile zapłacisz za wywóz śmieci.

Od lipca zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W całej Polsce odbiorem śmieci od mieszkańców zajmą się gminy. To oznacza koniec indywidualnych umów, które mają teraz spółdzielnie, wspólnoty, właściciele domów i firmy.

Przyjęte rozwiązania narzucają samorządom szereg nowych obowiązków i kompetencji. Nowe przepisy mają promować czystość i odpowiedzialność gminy za wszystkie odpady powstające na jej terenie. Śmieci od mieszkańców odbierać będzie wyłoniona w drodze przetargu firma, która obsłuży obszar całej gminy.

Główną zaletą zmian jest fakt, iż wysokość opłaty będzie niezależna od ilości wytworzonych w danym okresie odpadów. Nikomu nie będzie opłacało się zatem np. porzucać śmieci w przydrożnym rowie, bo gmina będzie miała obowiązek odebrać każdą ich ilość.

Nowością związaną z „rewolucją śmieciową” będzie także powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Każdy mieszkaniec będzie mógł do niego bezpłatnie dostarczyć odpady, takie jak: gruz, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady zielone, opony itp. Wywożenie do lasu starych wersalek będzie już zatem również pozbawione sensu.

Ile zapłacimy?

Tak zwaną „opłatę śmieciową” ustawa pozwala rozliczać za pomocą jednego z czterech sposobów: naliczanie stawki od gospodarstwa domowego, od ilości zużytej wody, od liczby zamieszkujących osób lub od powierzchni lokalu mieszkalnego. Poszczególne gminy miały podjąć decyzję o wyborze jednej z tych metod.

W Paczkowie, podobnie jak w większości gmin przyjęto sposób naliczania „od osoby”. Zgodnie z propozycją burmistrza opłata od każdego mieszkańca miała wynosić 14,21 zł w przypadku segregowania śmieci oraz 20,46 w przypadku wyboru nieselektywnej zbiórki odpadów. Jeśli propozycja burmistrza weszłaby w życie, opłata śmieciowa w Gminie Paczków byłaby najwyższa spośród wszystkich gmin powiatu nyskiego.

Co ciekawe, niezależna firma przygotowała dla gminy analizę, w której wyliczyła, że opłata powinna wynosić 10 zł od osoby, jednak przy założeniu, że ściągalność będzie stuprocentowa. Burmistrz przyjął, że ściągalność będzie wynosić jedynie 70%, dlatego postanowił zrekompensować straty gminy dodatkowo obciążając mieszkańców. Urzędnicy obliczyli, że dopiero przy stawce 14,21 zł koszty jakie ponosi gmina będą się jej zwracać. W rezultacie mieszkańcy Gminy Paczków, którzy regulują swoje rachunki mieli płacić za tych, którzy nie są w stanie, bądź nie chcą tego robić. Przeciwko takiemu rozwiązaniu na łamach prasy protestował Klub Radnych „Horyzont”.

Ostatecznie, na wniosek radnych opłata za odbiór śmieci segregowanych została obniżona do 10 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to wyłącznie „wirtualna stawka”. Ostateczna wysokość opłaty będzie uzależniona od wyników przetargu i stawki jaką zaproponuje zwycięska firma.

Zgodnie z intencją ustawodawcy opłaty dla osób segregujących śmieci są obowiązkowo niższe niż opłaty za odbiór śmieci niesegregowanych. W założeniu stosowanie selektywnej zbiórki odpadów miało się zatem opłacać. Takie rozwiązanie miało zachęcać do segregacji odpadów, aby do jednego kubła nie trafiały szklane butelki, plastikowe opakowania i papier. W Paczkowie różnica w cenie wywozu odpadów niesegregowanych i segregowanych wyniesie zaledwie 2 zł – za odbiór odpadów niesegregowanych zapłacimy 12 zł od osoby.

Ile pojemników i na jakie odpady?

Osoby, które zdecydują się na segregację śmieci, będą musiały we własnym zakresie zaopatrzyć się w minimum dwa pojemniki: na odpady komunalne oraz na odpady suche.

Do kubła na odpady komunalne powinny trafiać m.in. resztki żywności; mokry, zabrudzony lub zatłuszczony papier; fusy po kawie, jednorazowe naczynia, zużyte ręczniki papierowe, trawa, rośliny, liście, skorupki po jajkach itp.

Do pojemnika na odpady suche trafiać powinny natomiast surowce wtórne, takie jak papier (magazyny, gazety, zeszyty, książki, tektura, kartony itp.), puszki metalowe, opakowania po sokach i mleku, zgniecione i zakręcone puste plastikowe butelki po napojach, zakrętki, plastikowe opakowania (chemia gospodarcza, środki czystości, kosmetyki i art. spożywcze)

Właściciele nieruchomości będą mogli także zaopatrzyć się w trzeci pojemnik na popiół, który będzie odbierany w okresie grzewczym.

Minimalna pojemność kubłów w litrach została określona w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków” (LINK 1LINK 2) i jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Co może bulwersować, pomimo wyższych opłatach za wywóz śmieci, zmniejszy się częstotliwość ich odbioru w przypadku domów jednorodzinnych. Niesegregowane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej będą wywożone raz w tygodniu, natomiast w zabudowie jednorodzinnej tylko raz na dwa tygodnie. Odpady segregowane będą wywożone dwa razy w miesiącu.

Deklaracje śmieciowe – gdzie i do kiedy?

Aby ustalić wysokość opłaty za odbiór śmieci dla każdego gospodarstwa domowego, gminy przyjmują od swoich mieszkańców tzw. deklaracje śmieciowe. Należy w nich określić m.in. ile osób zamieszkuje dany lokal i czy składający deklarację będzie segregował odpady, czy nie. Termin składania „deklaracji śmieciowych” w Gminie Paczków upływa 31 maja. Odpowiednie druki można otrzymać w Urzędzie Miejskim.

Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej powinni dostarczyć deklaracje do jej siedziby, mieszkańcy i przedsiębiorcy we wspólnotach mieszkaniowych – do zarządcy swojej wspólnoty, mieszkańcy domów jednorodzinnych i współwłaściciele nieruchomości bez zarządcy – do Urzędu Miejskiego, a najemcy lokali komunalnych do ZUKiM-u.

Leave a Reply