Relacja ze styczniowej sesji Rady Miejskiej

0

Za nami pierwsza w bieżącym roku sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. O czym dyskutowali nasi radni? O tym przeczytają Państwo w poniższym artykule.

 

Zmiany w budżecie

Najważniejszą sprawą, jaką zajęli się paczkowscy rajcy podczas styczniowego posiedzenia Rady było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do tegorocznego budżetu kilku istotnych poprawek. Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 653 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego, w ramach któorego zaplanowano stworzenie w paczkowskich szkołach pięciu pracowni językowych, pracowni przyrodniczej w PSP nr 2 oraz remontu dachu Gimnazjum Publicznego i stworzeniu w nim pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej. Uchwała zmieniająca plan wydatków na 2010 rok przewidziała również przeznaczenie 123 tys. zł na realizację zadań z zakresu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie – chodzi głównie o partycypację w kosztach finansowania robót interwencyjnych.

Kolejna uchwała, podjęta w trybie pilnym, dotyczyła zabezpieczenia w budżecie na wniosek prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji kwoty 5,5 tys. zł na zakup dodatkowej ilości mineralnego uzdatniacza wody. Ma to związek z kontrolą Sanepidu, która wykazała zbyt wysokie stężenie manganu w wodzie dostarczanej do odbiorców na terenie gminy.

 

Co dalej z tą karą?

Kwestia budżetu wywołała również żywą dyskusję na temat kary administracyjnej nałożonej na gminę. Chodzi o wspominane już we wcześniejszych artykułach 170 tys. zł za nielegalną wycinkę drzew na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. Jak już było mówione, gmina będzie musiała wpłacić karę „sama sobie”, z tym że wymienione wyżej środki będą musiały zostać w całości przeznaczone na ochronę środowiska. Okazuje się jednak, że nie będzie to wcale takie proste. Z dniem 1 stycznia 2010 w całym kraju zostały zlikwidowane Gminne Fundusze Ochrony Środowiska. Do końca marca zaś, jest czas na załatwienie spraw formalnych i zlikwidowanie przez gminę subkonta oraz wprowadzenie do budżetu pieniędzy zgromadzonych w ramach Funduszu. Mimo to władze gminy postanowiły wpłacić pieniądze na konto Funduszu, by następnie do końca marca je wypłacić i wprowadzić do budżetu. Co ciekawe, słuchając nagrania z sesji można dojść do wniosku, że tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy takie rozwiązanie jest prawidłowe.

A co likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska będzie oznaczać dla przeciętnego Paczkowianina? Pieniądze pochodzące z Funduszu wydatkowane były m.in. na wniosek mieszkańców na dofinansowywanie przydomowych oczyszczalni ścieków. O tym, czy taką dotację przyznać do tej pory decydował Burmistrz – teraz będzie to należeć do wyłącznej kompetencji Rady Gminy przy zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie.

 

Sprawa odpadów

Tradycyjnie wiele niezwykle istotnych i interesujących spraw pojawiło się także w sprawozdaniu Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Grzegorz Jasiok poinformował w nim m.in., że w związku z obowiązkami, które nakłada na gminę ustawa o odpadach, podjęto decyzję o zakupie pojemników na zbiórkę zużytych leków dla paczkowskich aptek, podpisaniu umów na odbiór zużytych leków oraz zbiórkę zużytych baterii ze sklepów, szkół oraz przedszkoli oraz wprowadzeniu dofinansowania na zakup kompostowników przez właścicieli nieruchomości w celu ograniczenia składowania na gminnym wysypisku odpadów biodegradalnych.

Poinformowano również, że selektywna zbiórka odpadów nie może być dłużej finansowana z budżetu gminy. W związku z tym, że pojemniki do takiej zbiórki były własnością gminy, Burmistrz w formie darowizny postanowił przekazać je do ZUKiM-u. Pojawiła się także informacja, że koszty wywozu śmieci z wiejskich cmentarzy będą odtąd ponosić poszczególne parafie.

 

Gruba kasa dla Sparty

W swoim sprawozdaniu wiceburmistrz poinformował także, o przyznaniu Klubowi Sportowemu „Sparta” Paczków dotacji na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego,  w wysokości 170 tys. złotych z przeznaczeniem na,  jak to określono, „upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Paczkowa i okolic”. Co więcej, we wspomnianej już wyżej uchwale korygującej budżet na rok 2010, znalazło się dodatkowe 50 tys. złotych na modernizację i rozbudowę miejskiego stadionu, z którego korzysta „Sparta”. Trzeba jednak pamiętać, że pierwotnie w planie wydatków na bieżący rok przewidziano już 100 tys. na ten cel. Oznacza to, że w sumie na rozbudowę stadionu i dotację dla klubu pójdzie nie 220 tys. jak wyliczyła jedna z lokalnych gazet, a 320 tysięcy złotych! Ocenę tego stanu rzeczy pozostawiamy Państwu.

 

I nam się dostało!

Wiceburmistrz poinformował radnych, że do redakcji Paczków24.pl został wysłany wniosek o zamieszczenie sprostowania opublikowanego na naszych łamach i szeroko komentowanego artykułu z dnia 22 stycznia 2010 roku, pt. „Dyrektor Trójki zostanie odwołany?”, w którym żąda się od nas przeproszenia Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta. Niestety prawo prasowe zabrania nam komentowania treści sprostowania przed jego opublikowaniem i w dniu publikacji, ale jako że sprawa została publicznie poruszona na sesji, a artykuł ma charakter sprawozdawczy, Czytelnikom należy się krótkie wyjaśnienie, o co w tym wszystkim chodzi.

Poszło o zamieszczone przez nas w artykule stwierdzenie, w którym (zgodnie z dziennikarską rzetelnością, posiadaną wiedzą i ze znaną nam interpretacją przepisów prawa), chcąc rozpatrzyć różne możliwe warianty dalszego rozwoju sytuacji, stwierdziliśmy, że w sprawie dyrektora „trójki” nic nie jest jeszcze przesądzone, a ostateczne rozstrzygnięcie zależeć będzie od tego, czy opolskie Kuratorium Oświaty wyda pozytywną opinię w sprawie jego odwołania. Burmistrz twierdził, że opinia co prawda musi zostać uzyskana, ale nie jest dla niego wiążąca. Kto miał rację? Niestety jak już napisaliśmy, nie możemy się teraz do tego odnieść, bo zabrania nam tego prawo prasowe – szerzej o tej sprawie napiszemy już wkrótce – po zamieszczeniu na naszych łamach sprostowania, które zgodnie z prawem, czasopismo ma obowiązek zamieścić – nawet gdyby prostujący nie miał racji (choć w żadnym razie nie sugeruję, że tak było). Kiedy to nastąpi? Obecnie czekamy na pisemną odpowiedź Urzędu Miasta – wysłaliśmy bowiem pismo odmowne, gdyż zgodnie ze znaną nam interpretacją, sprostowanie prasowe to oświadczenie zainteresowanego (w tym przypadku Burmistrza), a nie przeprosiny jak chciałby tego pan Burmistrz.

Jednocześnie, korzystając z okazji, chcielibyśmy oficjalnie zapytać pana Burmistrza, czy podobne wnioski o zamieszczenie sprostowania zostały wystosowane do redakcji Nowin Nyskich i portalu NaszaNysa24.net – internetowej wersji tygodnika Express Nyski, na łamach których znalazły się stwierdzenia analogiczne do tych, zamieszczonych w naszym artykule, i z których również wynika jednoznacznie, że Burmistrz przed odwołaniem dyrektora musi uzyskać pozytywną opinię organu nadzoru pedagogicznego. Z tego, co nam wiadomo, takie wnioski nie zostały tam wysłane…

 

Samorząd województwa wyremontuje Zawadzkiego

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej poruszona została także niezwykle istotna kwestia planowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich remontu ulicy Zawadzkiego i Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania do mostu na Nysie Kłodzkiej. Pojawiło się kilka interesujących szczegółów na temat tego, finansowanego z budżetu samorządu województwa opolskiego, przedsięwzięcia. Jak już było wiadomo, na drodze ma zostać położona nowoczesna, wygłuszająca hałas i pochłaniająca drgania nawierzchnia. Ponadto przebudowie ma ulec skrzyżowanie przy dawnej stacji CPN. Pojawiła się także informacja podana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, że w związku ze skargami mieszkańców, być może w miejscu dawnej stacji paliwowej zamontowane zostaną urządzenia ważące pojazdy. W ten sposób ich ciężar byłby na tym odcinku ściśle kontrolowany z uwagi na uciążliwe dla mieszkańców drgania i niszczenie nawierzchni jezdni. Warto także zwrócić uwagę na stwierdzenie, że „prędkość będzie pod szczególnym nadzorem”. Czy będzie to oznaczać montaż fotoradaru? Bardzo prawdopodobne.

 

Śnieg, oświetlenie i rewitalizacja

Nie mogło zabraknąć również tematu tegorocznej „Akcji zima”. Jak poinformowano, gmina do 28 stycznia wydała na ten cel około 93 tys. złotych. Pojawiła się także informacja wyjaśniająca dlaczego akcja odśnieżania ruszyła w tym, a nie w innym terminie. Otóż jak wyjaśniono, Urząd nie może pozwolić sobie na 24-godzinne dyżury, więc gmina uruchamia sprzęt dopiero wtedy, gdy zrobi to powiat. Wniosek? Gminne pługi i piaskarki nie wyjadą na drogi wcześniej niż zrobią to powiatowe…

Grzegorz Jasiok poinformował też o bardzo słusznych planach wzmocnienia wału na Nysie Kłodzkiej w rejonie Młynówki. W tym celu, w porozumieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej ma zostać wykorzystana cześć ziemi  pozyskanej przy rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Kolejną niezwykle istotną kwestią poruszoną w czasie sesji była sprawa rewitalizacji zabytkowego centrum naszego miasta. Zapowiada się naprawdę potężna i godna pochwały inwestycja. W jej ramach na szczęście zrezygnowano z jednego z kontrowersyjnych pomysłów, ale o tym już za parę dni w oddzielnym artykule.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply