Rozbudowa kanalizacji czy bałaganiarstwo?

0

Przeciągające się prace na rozkopanych ulicach Staszica i Młyńskiej, brak odpowiedniej reorganizacji ruchu, ciągłe awarie, niekończące się ponowne rozkopywanie zasypanych już wykopów, niezapowiedziane przerwy w dostawie wody i ogólny bałagan. To tylko niektóre z problemów na jakie skarżą się nasi Czytelnicy w związku z trwającymi nadal pracami przy modernizacji i rozbudowie miejskiej sieci kanalizacji.

Poza wymienionymi ulicami, o braku oznakowania przeszkód na drodze szczególnie boleśnie mogli przekonać się do niedawna przejeżdżający ul. Daszyńskiego kierowcy, którzy niepoinformowani przez właściwy znak, wpadali w niezasypany należycie wykop. Czy tak musi być?

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment umowy zawartej pomiędzy inwestorem, czyli Gminą Paczków, a wykonawcą. Możemy w niej przeczytać m.in., że:

 

{xtypo_quote}Wykonawca zobowiązuje się (…) utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac (…){/xtypo_quote}

oraz, że:

{xtypo_quote}(…) wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót. (…)Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami (…) bezpieczeństwa ruchu drogowego.{/xtypo_quote}

 

Czy firma realizująca gminną inwestycję wywiązuje się właściwie z wymienionych obowiązków, czystość jest utrzymana, a organizacja ruchu właściwa? Pozostawiamy to pod Państwa ocenę. Do osób odpowiedzialnych za nadzór nad inwestycją apelujemy jednak o bardziej aktywne egzekwowanie zapisów umowy.

Utrapienie kierowców i mieszkańców ulic, na których prowadzone są prace, zgodnie z zapisami umowy powinno zakończyć się 15 listopada. Czy termin zostanie dotrzymany? Czas pokaże, jednak dotychczasowe tempo prac każe w to wątpić.

Tymczasem zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej sondzie oraz do dyskusji na temat prac przy rozbudowie miejskiej sieci kanalizacji. Zwracamy się także z prośbą o informowanie nas o wszystkich niedogodnościach, awariach i uchybieniach jakie zaobserwowaliście przy realizacji inwestycji.


Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych zobowiązuje miasta takie jak Paczków do pełnego skanalizowania przed końcem 2015 roku. Prace przy wspomnianej inwestycji ruszyły jesienią ubiegłego roku, a projekt został w 69% sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej ma wynieść 5,2 km, a modernizacja obejmie łącznie 1,5 km istniejących rurociągów. Do tej pory udało się sfinalizować budowę kanalizacji przy ulicy 3 Maja i Kościuszki oraz na terenie osiedla domków jednorodzinnych w południowo-zachodniej części Paczkowa (ulice Akacjowa, Bartosza, Klonowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Różana, Słoneczna, Widokowa, Wiśniowa).

 

{phocagallery view=category|categoryid=31|limitstart=0|limitcount=9}

{loadposition adsense1}

Leave a Reply