W Warszawie uczczono pamięć paczkowskiego policjanta

0

W Warszawie uczczono pamięć paczkowskiego policjanta

Kilka dni temu w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odsłonięto tabliczki epitafijne z nazwiskami poległych funkcjonariuszy. W  ten sposób oddano hołd policjantom, którzy ponieśli śmierć podczas wypełniania obowiązków służbowych. Jednym z nich był sierż. sztab. Marek Gawlik. W tym roku minęła 10 rocznica śmierci paczkowianina.

W Warszawie uczczono pamięć paczkowskiego policjantaKilka dni temu w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odsłonięto tabliczki epitafijne z nazwiskami poległych funkcjonariuszy. W  ten sposób oddano hołd policjantom, którzy ponieśli śmierć podczas wypełniania obowiązków służbowych. Jednym z nich był sierż. sztab. Marek Gawlik. W tym roku minęła 10 rocznica śmierci paczkowianina.

Od roku 1990 na Tablicy Pamięci umieszczane były nazwiska policjantów, na których życie dokonano zamachu. Postanowieniem Komendanta Głównego Policji będą się tam teraz znajdować nazwiska wszystkich policjantów, którzy ponieśli śmierć w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Marek Gawlik pracował w Komisariacie Policji w Paczkowie. W dniu 8 sierpnia 2001 r., z polecenia dyżurnego, jako dysponent radiowozu udał się wraz z drugim policjantem kierowcą na przejście graniczne w Paczkowie w celu przeprowadzenia interwencji. Kierujący pojazdem w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa doprowadził do zderzenia z wyprzedzanym samochodem, na skutek czego radiowóz dachował. Sierżant sztabowy Marek Gawlik zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

W uroczystościach w Warszawie wzięła udział rodzina tragicznie zmarłego policjanta oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Paczkowie – nadkom. Mieczysław Wilczek.

Przed odsłonięciem tablicy Zastępca Komendanta Głównego Policji powiedział, że ryzyko utraty zdrowia lub życia jest trwale wpisane w zawód policjanta, a policjant, wstępując do służby, ślubuje służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. – Policjanci, których nazwiska zostały dziś wpisane do księgi pamięci i umieszczone na Tablicy Pamięci, słowa roty ślubowania wypełnili do końca. Chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny, ponieśli ofiarę największą – ofiarę życia. Nie zginęli na darmo. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci i na kartach historii polskiej Policji. Cześć ich pamięci! – powiedział komendant Szwajcowski.

sierż. sztab. Marek GawlikSierżant sztabowy Marek Gawlik (ur. 1959 r. – zm. 2001 r.) – młodszy dzielnicowy rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Paczkowie służbę w policji rozpoczął 16 marca 1991 r. Po ukończeniu kursu podstawowego w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Brzegu został skierowany do służby w Komisariacie Policji w Paczkowie, gdzie w latach 1991–2001 zajmował kolejno stanowiska policjanta, policjanta sekcji prewencji, policjanta referatu prewencji, a następnie młodszego dzielnicowego. W 1996 r. W szkole policji w Słupsku zdał egzamin eksternistyczny na podoficera policji w specjalności policjanta służb patrolowych.

Jak czytamy w Księdze Pamięci Komendy Głównej Policji sierż. Gawlik należał do wyróżniających się policjantów – był sumienny, zdyscyplinowany i koleżeński. Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał się profesjonalizmem oraz zaangażowaniem, a jego postawa była przykładem dla innych policjantów. 

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply