Wybory zakończone – sołtysi wybrani [zdjęcia]

0
Zebranie wiejskie w Unikowicach

Za nami wszystkie zebrania wiejskie, które wybrały sołtysów na nową kadencję.

W podpaczkowskich wsiach dobiegły końca wybory, które wyłoniły sołtysów na kadencję 2015-2019. Jak się okazuje, tylko w dwóch sołectwach nastąpiła zmiana gospodarzy – w pozostałych dziesięciu obecni sołtysi pozostali na swoich stanowiskach.

Debiutujący sołtysi to Katarzyna Motyka z Trzeboszowic oraz Marian Nawrocki z Dziewiętlic. Na kolejną kadencję wybrano: Kazimierza Podgórskiego (Frydrychów), Władysława Krótkiewicza (Gościce), Adama Czadankiewicza (Kamienica), Janinę Pomietło (Kozielno), Sylwię Bogdanowicz (Lisie Kąty), Wiesławę Kurowską (Stary Paczków), Urszulę Bednarz-Borys (Ścibórz), Piotra Biernata (Ujeździec), Janinę Żak (Unikowice) oraz Stanisławę Grabowską (Wilamowa).

Sołtysi i członkowie rad sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. Sołtys sprawuje w sołectwie władzę wykonawczą, a rada pełni funkcję doradczą. Obszar oraz zakres działania sołectwa i jego organów określa statut uchwalony przez Radę Miejską.

Gościce

 

Trzeboszowice

 

Stary Paczków

 

Ujeździec

 

Unikowice

 

Dziewiętlice

Leave a Reply