Budżet obywatelski na wniosek „Horyzontu”

5
"Paczków - Town hall" autorstwa Lestat (Jan Mehlich) - Praca własna. Licencja CC BY-SA 2.5 na podstawie Wikimedia Commons.

Na wniosek Klubu „Horyzont” w Paczkowie zostanie wprowadzony budżet obywatelski. Za rok mieszkańcy sami zdecydują jak wykorzystać 100 tys. zł.

Jak podkreślają radni „Horyzontu”, Klub od początku swojego istnienia wielokrotnie postulował częstsze zasięganie opinii Mieszkańców w sprawach istotnych dla Gminy poprzez korzystanie z konsultacji społecznych. Jedną z form takich konsultacji jest tzw. „budżet obywatelski”.

Narzędzie to polega na oddaniu części budżetu do dyspozycji Mieszkańców. Co to oznacza w praktyce? Mieszkańcy mogą składać własne propozycje przedsięwzięć, które ich zdaniem powinny być zrealizowane przez gminę, a następnie w głosowaniu sami decydują, na który ze zgłoszonych wniosków przeznaczyć określoną pulę środków. W ten sposób zwiększa się wpływ ludzi na rozwój i wygląd ich Gminy.

„Horyzont” złożył odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie oraz wniosek, który postuluje wprowadzenie w Paczkowie budżetu obywatelskiego już w przyszłym roku. Opozycyjni radni zaproponowali, by w pierwszym roku zabezpieczyć na ten cel 100 tys. zł, a w kolejnych zwiększać kwotę, o której będą decydować Mieszkańcy, by docelowo osiągnęła wartość nie mniejszą niż 1% dochodów Gminy, tj. ponad 300 tys. zł.

Po wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej pojawiła się duża szansa, że paczkowski budżet obywatelski nie skończy się na etapie wniosku „Horyzontu”, ale zostanie realnie wprowadzony w życie. I to już w przyszłym roku! Podczas posiedzenia burmistrz zadeklarował, że wnioskowane 100 tys. zł zostanie uwzględnione w projekcie budżetu na 2015 r. Co prawda pomiędzy władzami a opozycją pojawiły się pewne różnice zdań w sprawie terminów oraz procedur, jednak radni „Horyzontu” podkreślają, że kwestie te są dla nich drugorzędne – najważniejsze, że pojawiła się wola przyjęcia zaproponowanego rozwiązania, które, jak podkreślają, pozwala poznawać potrzeby Mieszkańców i skutecznie odpowiadać na ich oczekiwania.

5 KOMENTARZE

 1. Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczność lokalną mają szansę na zaspokojenie jej potrzeb.
  Wiele miast skorzystało już z takiej możliwości. Czas na Paczków.

  Polecam blog Klubu Radnych Horyzont: http://horyzont-paczkow.pl/

 2. Budżet Obywatelski jest to wydzielona część budżetu gminy, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy.Opiera się on nie na regulacjach prawnych, lecz na wzajemnym zaufaniu pomiędzy mieszkańcami Gminy Burmistrzem i ich przedstawicielami w RM.
  Jest jednak pewna różnica w stosunku do zwykłych konsultacji.
  Burmistrz i RM deklarują, że projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane.
  Inicjatywa bardzo cenna,pobudzająca aktywność społeczną i zaufanie do spełniających władze.

 3. Najlepszym sposobem uniknięcia milionów pomysłów jest stworzenie pewnej listy zadań. Od zagospodarowania wielkich podwórek po działania na rzecz mieszkańców miasta ale także wiosek, które nie mogą być zapomniane

Leave a Reply