Wieże Paczkowa w ministerialnym konkursie

2
Wieża kłodzka przy ul. Narutowicza w Paczkowie

Paczkowskie wieże bramne nominowane w ministerialnym konkursie Zabytek Zadbany 2015.

Znamy listę obiektów, które przeszły procedurę formalną i zakwalifikowały się do konkursu Zabytek Zadbany 2015.  W tym roku nominowanych jest 70 obiektów ze wszystkich województw.

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest on adresowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a jego celem jest promocja opieki nad zabytkami przez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych.

W tym roku w gronie nominowanych znalazły się odrestaurowane wieże bramne zespołu staromiejskiego Paczkowa (wrocławska, kłodzka i ząbkowicka). Paczkowskie zabytki dostały nominację w kategorii B – rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu i znalazły się wśród trzech innych obiektów z Opolszczyzny, które zakwalifikowały się do konkursu: kościoła cmentarnego Świętego Krzyża w Głogówku, zespołu zabytkowych pieców wapienniczych w Gogolinie oraz pałacu w Większycach.

Podczas wyłaniania zwycięzców ocenie jury konkursowego podlegać będzie jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków. Laureatów konkursu poznamy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 21 kwietnia br. w Białymstoku.

2 KOMENTARZE

Leave a Reply