Architektoniczny chaos na paczkowskiej starówce

0

Chaos architektoniczny i brak nadzoru nad pracami remontowanymi prowadzonymi na obiektach zabytkowych, znajdujących się na paczkowskiej starówce – to problem, który na marcowej sesji Rady Miejskiej poruszył w swoim wniosku radny Marek Kupczak. Szczegóły w rozwinięciu.

Chaos architektoniczny i brak nadzoru nad pracami remontowanymi prowadzonymi na obiektach zabytkowych, znajdujących się na paczkowskiej starówce – to problem, który na marcowej sesji Rady Miejskiej poruszył w swoim wniosku radny Marek Kupczak. 

Jak zauważył, w strefie zabytkowej mamy obecnie do czynienia z pełną dowolnością montażu różnego rodzaju reklam, szyldów oraz urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, a także rozmaitych typów okien, odbiegających swoją stylistyką od zabytkowego charakteru obiektów. Jednym z problemów poruszonych we wniosku jest także brak kontroli nad stosowanym rodzajem okładzin zewnętrznych i kolorystyką elewacji, często jaskrawą i całkowicie niedopasowaną do pozostałej części budynku i jego otoczenia. 

W swoim wniosku radny zwrócił się do burmistrza o podjęcie przez Gminę Paczków konkretnych działań i przedstawienie propozycji sprawowania nadzoru i kontroli nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w strefie zabytkowej w zakresie posiadanych zezwoleń. 

Jak podkreślił radny, zmiana podejścia władz miasta do zagadnień budowlanych i uregulowanie kwestii dotyczących samowolnej, szpecącej architektury jest konieczna z uwagi na fakt planowanej rewitalizacji starówki Paczkowa. 

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, rodzaj i kolorystyka elewacji w strefie zabytkowej powinny być każdorazowo uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Również wszelkie prace polegające, m.in. na wymianie okien, wymagają poinformowania konserwatora i uzyskania odpowiedniej zgody. Powinny one posiadać formę zbliżoną do tych starych i najczęściej być jednolite w całym budynku. Kwestia lokalizacji bez pozwolenia obiektów tymczasowych np. garaży blaszanych, komórek itp. budowli, które stają się później obiektami wiecznymi, to już rażące naruszenie Prawa Budowlanego i często miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak pozwolenia może być uznany za samowolę budowlaną, za którą grożą grzywny w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że istnieje możliwość zwrócenia się (m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe) o dofinansowanie, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nawet do 70% całkowitych kosztów prac remontowych na obiektach zabytkowych. Aktualny nabór wniosków na realizację takich prac jest prowadzony przez UMWO do dnia 8 kwietnia. Szczegóły na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego

{loadposition adsense1}

Leave a Reply