Paczków ma nowego partnera

"Jánský vrch" Lukáš Bocan. CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

Gmina Paczków podpisała umowę partnerską z sąsiadem zza miedzy.  

Na Zamku Jánský Vrch w Javorníku odbyła się dziś uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Javorník a Gminą Paczków.

Na miejscu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych obu gmin. Strony zobowiązały się do umocnienia więzów przyjaźni między miastami i dalszej wszechstronnej współpracy w dziedzinie rozwoju gospodarczego, ochrony zabytków, ochrony środowiska, rozwoju kultury, oświaty, sportu i turystyki.

Dziesięć lat po wejściu do UE i osiem po otwarciu granic pojawia się cień nadzei, że w końcu będziemy próbować wykorzystać nasze przygraniczne położenie. Wydawałoby się, że umowa partnerska z tak bliskim sąsiadem to oczywistość i powinna zostać zawarta lata temu. A jednak nie została. Teraz należy tylko mieć nadzieję, że partnerstwo przekuje się w realną współpracę – nie tylko na papierze, bo tak niestety wygladała współpraca z naszymi miastami partnerskimi w ostatnim czasie.

 

Leave a Reply