Znamy skład osobowy Rady Seniorów

0
Fundacja "Plan B" realizuje projekt "Senior - aktywny obywatel"

Burmistrz ogłosił skład nowopowstałej, 10-osobowej Rady Seniorów.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o powołaniu Rady Seniorów oraz nadaniu jej statutu. Nowy organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Paczków powstał dzięki wspólnej inicjatywie Fundacji „Plan B” oraz burmistrza.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dwóch członków nowego organu wskazuje burmistrz, a pozostałych ośmiu ma reprezentować organizacje działające na rzecz seniorów na terenie gminy. W przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy 8, wówczas skład Rady ustala burmistrz „biorąc pod uwagę osobiste walory kandydata”.

Kilka dni temu burmistrz wydał zarządzenie powołujące ostateczny skład osobowy Rady. Znaleźli się w niej przedstawiciele burmistrza, a także kandydaci wystawieni przez Klub Seniora, Fundację „Plan B”, Związek Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenie Kresowiaków. Członkami Rady Seniorów zostali:

Genowefa Konat – przedstawiciel burmistrza,

Eugeniusz Białek – przedstawiciel burmistrza,

Ryszard Czykiel – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

Czesław Korzec – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

Maria Strzop – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

Urszula Nepszij – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

Zbigniew Rakint – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

Wanda Semla – Rajewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

Władysława Świrska – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

Stanisława Popiel – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Do zadań Rady Seniorów mają należeć m.in. stanowienie głosu doradczego wobec burmistrza, podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i czasu seniorów, propagowanie kultury i edukacji tej grupy społecznej, podejmowanie działań na rzecz integracji seniorów z pozostałymi mieszkańcami, czy inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym. Kadencja Rady potrwa 4 lata.

Leave a Reply