Kolejna sesja za nami

0

Za nami druga w tym roku sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. Tym razem radni przyjęli łącznie 7 uchwał, m.in. w sprawie dokonania zmian w tegorocznym budżecie, zatwierdzenia planów pracy Rady i poszczególnych komisji na bieżący rok, w sprawie przedłużenia kilku umów o dzierżawę nieruchomości, a także wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. Nie zabrakło też innych istotnych kwestii, m.in. dotyczących zbliżających się i trwających na terenie naszej gminy inwestycji.

 Inwestycje

W swoim sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej burmistrz poinformował m.in. o ogłoszeniu przetargu na budowę finansowanego w większości z pieniędzy rządowych kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Orlik” oraz o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy na nadzór inwestorski z firmą Invest Team z Opola. Prace nad obiektem mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Poinformowano także o zleceniu przygotowania dokumentacji projektowej, mającej powstać na terenie ogródków działkowych nowej części cmentarza komunalnego. Rozbudowa ma zapewnić zwiększenie jego powierzchni o ponad 140 arów. Przewiduje się także wybudowanie parkingu i budynku obsługi cmentarza. Koszt przygotowania kompletnej dokumentacji wyniesie 39 tys. zł – o 4 tys. zł więcej niż pierwotnie zakładano.

W sprawozdaniu burmistrz Wyczałkowski poinformował także o planowanej budowie przyłącza kanalizacyjnego o długości 200 m do jednej  z nieruchomości przy ulicy Kościuszki, którą właściciel adaptuje na centrum szkoleniowo-wystawowe. Inwestor planuje zorganizowanie tam stałej ekspozycji zabytkowych samochodów, galerii sztuki współczesnej, winiarni oraz sali konferencyjnej. Władze miasta postanowiły wesprzeć tę inwestycję wykonując wspomniany przyłącz.

Po raz kolejny wrócono także do planowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowy drogi od skrzyżowania przy dawnej stacji paliw do mostu przy ul. Armii Krajowej. Niestety sprawa wcale nie wygląda tak różowo jak to było przedstawiane jeszcze na poprzednich sesjach. Jak się okazuje, Zarząd Dróg Wojewódzkich dopiero złożył wniosek do Marszałka Województwa o zabezpieczenie środków na dokumentację. Burmistrz poinformował też, że na pewno nie zostały jeszcze zabezpieczone środki na samą inwestycję, bo nie wykonano nawet jej kosztorysu.

Dotacje dla organizacji i podatek „w naturze”

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej burmistrz poinformował także o kwotach rozdysponowanych w ramach organizacji pożytku publicznego. I tak kluby LZS otrzymają całą wnioskowaną kwotę, czyli 106 tys. zł, WOPR na utrzymanie basenu otrzyma 40 tys. zł (wnioskował o 50 tys. zł), Stowarzyszenie „Alterna” – 16 tys. zł. (wnioskowało o 25 tys. zł,), Stowarzyszenie „Więź” – 19 tys. zł (wnioskowało o 20 tys. zł), „Amicus” – 3 tys. zł (wnioskował o 4,5 tys. zł) oraz „Caritas” 20 tys. zł.

Wyczałkowski poinformował również o zmianie sposobu rozliczania podatku od nieruchomości należących do firmy „Hawex” – sprzedawcy materiałów opałowych. Podobnie jak w przypadku fabryki „Jopek”, która dokonuje rozliczenia w formie materiału ceramicznego, burmistrz zgodził się na uiszczanie przez firmę należności w formie towaru – w tym wypadku węgla.

Pierwsze przymiarki do rewitalizacji

Rozpoczęto już także pierwsze przygotowania do planowanego na ten rok programu rewitalizacji, o którym wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach. Burmistrz poinformował m.in. o wyrażeniu zgody na proponowany typ słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, które mają być zamontowane w ramach rewitalizacji plantów i zastąpić dotychczasowe. Wśród wniosków komisji stałych znalazła się z kolei propozycja powołania komisji, której zadaniem byłoby przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji komórek i garaży znajdujących się w obrębie murów obronnych. Spis miałby zostać poddany szczegółowej analizie w kontekście planowanych inwestycji rewitalizacyjnych. Jak powiedziała radna Romańczyk, w Nysie poradzono sobie już z tym problemem, a wraz z rewitalizacją pojawia się doskonała okazja do usunięcia szpecących centrum komórek, których właściciele w większości posiadają przecież piwnice.

Plac targowy zmieni lokalizację?

Na sesji po raz kolejny pojawiła się też kwestia przeniesienia miejskiego targowiska. Komisja budżetu złożyła wniosek o zagospodarowanie placu przy ul. Jagiellońskiej pozwalające na przeniesienie obecnego, tymczasowego targowiska z ul. Kołłątaja. Będziemy jednak musieli na to jeszcze trochę poczekać, bo ta sama komisja wnioskowała także o opracowanie zasad naliczania opłat za korzystanie z tymczasowego placu targowego poprzez zinwentaryzowanie go i wykonanie pomiarów z podziałem na boksy w aktualnej lokalizacji.

Szyldy, samowolki i… psie kupy

Poruszony został także temat samowolek budowlanych, których dopuszczają się właściciele budynków w centrum. Burmistrz przypomniał, że wszelkie remonty wykonywane na zabytkowych kamienicach, a dotyczy to także wymiany okien i zmiany kolorystyki elewacji, muszą być każdorazowo uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków . To samo tyczy się umieszczania na nich reklam, które swoją stylistyką powinny nawiązywać do zabytkowego charakteru paczkowskiej starówki. Jak poinformowano, wiele przypadków tego typu nadużyć zostało już zgłoszonych do Nadzoru Budowlanego, a tematem najprawdopodobniej zajmie się wkrótce Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Żywą dyskusję wśród radnych wywołał także temat… psich odchodów, które jak grzyby po deszczu wyłoniły się spod śniegu, szpecąc parkowe alejki. Jedną z propozycji zaradzenia problemowi było zasugerowane przez jednego z radnych podniesienie opłaty za posiadanie psa i bardziej restrykcyjne jej egzekwowanie. Pozyskane w ten sposób środki miałyby zostać przeznaczone na usuwanie tego nieprzyjemnego problemu.

Nie płać za brudną wodę!

Komisje poinformowały też o przeanalizowaniu wniosku o zatwierdzenie podwyżek taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, nie wnosząc uwag do przedstawionego przez ZWiK wniosku.

Do tematu opłat za wodę powrócono za sprawą jednego z mieszkańców, który skorzystał z możliwości udziału w obradach i zwrócił uwagę na problem rozliczania kosztów zanieczyszczonej wody, która od czasu do czasu pojawia się w kranach. Jak poinformowano, w tego typu sytuacjach mieszkańcy zgodnie z umową mają prawo odnotować, według wskazań licznika, ilość spuszczonej wody, która nie nadaje się do użytku, a następnie przekazać tę informację do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Po zgłoszeniu takiej awarii ZWiK odliczy koszt zanieczyszczonej wody.

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej odbędzie się już w najbliższy czwartek.

Leave a Reply