Mieszkańcy zdecydują o wykorzystaniu 100 tys. zł. Zgłoś swój pomysł!

0

Wniosek „Horyzontu” z minionej kadencji wchodzi w życie. Od poniedziałku można zgłaszać własne pomysły do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Paczkowski budżet obywatelski staje się faktem. Od 2 do 27 lutego można zgłaszać własne propozycje projektów, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 r. O tym, które projekty zostaną wcielone w życie zadecydują w głosowaniu sami mieszkańcy.

Do rozdysponowania jest 100 tys. zł., które mogą być przeznaczone na  budowę, modernizację lub remont elementu infrastruktury miejskiej,  działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców lub wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem, mieścić się w kompetencjach gminy oraz być poparte przez minimum 25 osób opowiadających się za wskazanym projektem.

Resumując: jeśli uważasz, że w twojej okolicy przydałby się nowy plac zabaw, potrzebny jest remont chodnika, czy nowe oświetlenie, zbierz podpisy od 25 osób, wypełnij prosty wniosek i złóż go w Urzędzie Miejskim. Zgłoszone projekty zostaną poddane pod głosowanie, w którym mieszkańcy sami zdecydują na jakie cele rozdysponować kwotę 100 tys. zł.

[box type=”info” ]Jak przygotować formularz wniosku? Przygotowanie wniosku jest banalnie proste i w praktyce sprowadza się do wypełnienia jednego formularza i zebrania podpisów od 25 osób.

1. Projekt składa się na formularzu, który można pobrać TUTAJ. Otrzymasz go również w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego.

2. Projekt musi być zlokalizowany na gruntach gminnych, dlatego sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać umiejscowiony projekt.

3. Oprócz danych zgłaszającego, nazwy i rodzaju projektu, szacunkowego kosztu oraz  lokalizacji, w formularzu projektu należy opisać w kilku zdaniach projekt wraz z uzasadnieniem, czyli co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu oraz wskazać główne działania, które będą podjęte przy realizacji.

4. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany dołącz je do wniosku w punkcie Dodatkowe informacje.

5. Do formularza zgłoszenia zadania należy dołączyć listę poparcia dla projektu, która będzie podpisana przez co najmniej 25 mieszkańców Gminy Paczków, którzy ukończyli 18 rok życia. Wzór listy poparcia stanowi załącznik do wniosku, który można pobrać powyżej.

6. Wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt” lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: um@paczkow.pl .[/box]

Leave a Reply