Budżet przyjęty

0
Rada Miejska w Paczkowie. Foto.: UM Paczków

Paczkowska Rada Miejska przyjęła budżet gminy na 2015 r.

Na ostatnim posiedzeniu paczkowska Rada Miejska jednogłośnie przyjęła projekt budżetu na 2015 r. Burmistrz Artur Rolka zapowiada, że tegoroczny plan finansowy gminy będzie impulsem dla inwestycji. Jego zdaniem nowy budżet ma także sprzyjać rozwojowi gospodarki. W budżecie zostały zabezpieczone środki na realizację kilku istotnych przedsięwzięć, w tym m.in. przygotowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej czy rozbudowy cmentarza.

Dochody gminy w bieżącym roku zaplanowano na niecałe 36 mln zł. Prognozowane wydatki osiągną poziom 34,9 mln. Tradycyjnie najwięcej, bo aż 15,4 mln zł kosztować będzie oświata. Kolejnym znaczącym wydatkiem jest opieka społeczna. Na ten cel gmina wyda niemal 6 mln zł. 3,9 mln zł pochłoną wydatki na administrację. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kosztować będzie 3,1 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zabezpieczono po 1,6 mln zł. 742 tys. zł zostanie przeznaczone na kulturę fizyczną, 451 tys. zł na bezpieczeństwo publiczne, a 256 tys. na ochronę zdrowia.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w tegorocznym budżecie niecałe 1,7 mln zł. Najwięcej, bo ponad 600 tys. zł pochłonie przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z planowaną rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Rozbudowa cmentarza komunalnego, będzie kosztować z kolei 300 tys. zł. 272 tys. zł zaplanowano na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych. Zakup nowych komputerów dla Urzędu Miejskiego pochłonie natomiast 80 tys. zł. Zaplanowano także 50 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy kamienicy w Rynku 46.

W budżecie znalazły się także środki w wysokości 120 tys. zł z przeznaczeniem na remont wieży ratuszowej oraz 100 tys. zł na tzw. budżet obywatelski.

Leave a Reply