Od stycznia 12-miesięczne „kuroniówki”

0

Powiatowy Urząd Pracy - logo

Mieszkańcom powiatu nyskiego nabywającym prawo do zasiłku dla bezrobotnych (rejestrującym się) po 1 stycznia 2011 r. będzie przysługiwało prawo do 12-miesięcznego świadczenia.

Na podstawie obowiązujących przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowe Urzędy Pracy ustalają czas pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Podstawą do ustalenia tego okresu jest porównanie stóp bezrobocia w danym powiecie oraz w kraju (według stanu na 30 czerwca), potwierdzonych oficjalnym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli stopa bezrobocia w danym powiecie przekracza 150% przeciętnej krajowej, wówczas osobom bezrobotnym rejestrującym się po 1 stycznia następującego roku przysługuje prawo do 12-miesięcznego zasiłku.

Stopa bezrobocia na terenie kraju, według stanu na 30 czerwca 2010 r., wynosiła 11,7%. W Powiecie Nyskim z kolei ukształtowała się na poziomie 18,2%, stanowiąc 155% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy z czerwca bieżącego roku, w Gminie Paczków bez pracy pozostają 962 osoby.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply