Skarga na burmistrza

0

Radny Marek Kupczak podczas pierwszej z dwóch marcowych sesji Rady Miejskiej wniósł pisemną skargę na działalność burmistrza Gminy Paczków. Zażalenie dotyczyło sposobu formułowania zewnętrznych pism urzędowych, które jego zdaniem deprecjonują go w oczach pracodawcy.

Radny Marek Kupczak podczas pierwszej z dwóch marcowych sesji Rady Miejskiej wniósł pisemną skargę na działalność burmistrza Gminy Paczków. Zażalenie dotyczyło sposobu formułowania zewnętrznych pism urzędowych, które jego zdaniem deprecjonują go w oczach pracodawcy.

Sprawa dotyczyła trzech pism skierowanych przez Urząd Miejski do paczkowskiego Rejonu Dystrybucji firmy Energia Pro S.A., której radny jest wieloletnim pracownikiem.

Pisma te były związane z wprowadzeniem oszczędności, m.in. w związku z planowanym wyłączeniem oświetlenia  ulicznego na terenie gminy w godz. 1:00-4:00 oraz inwentaryzacji punktów świetlnych pod kątem zasadności ich zainstalowania i ewentualnego wyłączenia poszczególnych lamp. W obu przypadkach w urzędowych pismach podkreślono, iż są one kierowane na wniosek radnego Kupczaka.

W jednym z nich informowano również Energię Pro, iż Gmina Paczków w związku z polityką oszczędnościową rozpoczęła przygotowania do ogłoszenia przetargu na zakup energii elektrycznej. Pismo wskazywało, iż działania te podjęto na wniosek Komisji Budżetu, której przewodniczy M. Kupczak.

Radny w swojej skardze podkreślił, iż żaden ze wspomnianych wniosków nie został sformułowany przez niego, lecz przez Komisję Budżetową. Zdaniem Marka Kupczaka powołanie się imiennie na jego osobę jest nadużyciem, a forma wspomnianych pism nastawiona była na sugestywne przedstawienie go pracodawcy jako osoby nielojalnej i działającej na szkodę firmy.

Dodał także, iż ani przez Komisję, ani przez niego samego, nie była podnoszona kwestia zmiany dostawcy energii, co jego zdaniem było rażącym przypisaniem nieprawdy w piśmie publicznym, skojarzonym dodatkowo z jego osobą.

Skarga radnego została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Finał sprawy jest taki, że w wyniku przeprowadzonych rozmów osiągnięto porozumienie, w ramach którego zażalenie zostało wycofane. W zamian burmistrz zobowiązał się skierować do Energii Pro pismo sprostowujące zaistniałą sytuację.

{loadposition adsense1}

Leave a Reply