Jak to było z tym kredytem? Plotka nową metodą walki

0

Jak to było z tym kredytem?

W ostatnim czasie wśród mieszkańców Gminy Paczków rozpowszechniana jest pogłoska, iż Klub Radnych „Horyzont” zagłosował przeciwko zaciągnięciu przez gminę kredytu, przez co w budżecie rzekomo zabraknie środków m.in. na sfinansowanie nauczycielskich pensji. Plotka ta nie ma jednak nic wspólnego z rzeczywistością.

Jak to było z tym kredytem?W ostatnim czasie wśród mieszkańców Gminy Paczków rozpowszechniana jest pogłoska, iż Klub Radnych „Horyzont” zagłosował przeciwko zaciągnięciu przez gminę kredytu, przez co w budżecie rzekomo zabraknie środków m.in. na sfinansowanie nauczycielskich pensji. Plotka ta nie ma jednak nic wspólnego z rzeczywistością. 

W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej odbyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego w wysokości ok. 3,2 mln zł – głównie na sfinansowanie deficytu budżetowego gminy.

Podczas podejmowania decyzji w tej sprawie „Horyzont” wstrzymał się od głosu. Wbrew krążącym plotkom żaden z radnych zrzeszonych w Klubie nie zagłosował przeciw zaciągnięciu kredytu. Przy głosie wstrzymującym sześciu radnych i pod nieobecność części pozostałych, uchwała została jednak zablokowana.

Krok Klubu podyktowany był faktem, iż mimo wcześniejszych próśb Radzie nie przedłożono pisemnego uzasadnienia do uchwały. Radni „Horyzontu” tłumaczyli, że głosując w tak istotnej sprawie, która powoduje tworzenie obciążeń finansowych na kolejną kadencję, chcą mieć pewność, że podejmują właściwą decyzję. Zażądali uzasadnienia także dlatego, by móc ocenić, czy zaciągnięcie kredytu jest naprawdę konieczne.

Jednocześnie zrzeszeni w Klubie nie wykluczyli, że w przyszłości zagłosują „za” jeżeli zostanie im przedstawione odpowiednie uzasadnienie, które powinno stanowić załącznik do każdej uchwały – szczególnie mającej tak istotny wpływ na budżet gminy.

Tymczasem wśród mieszkańców od kilku tygodni rozpowszechniana jest nieprawdziwa informacja, że „Horyzont” zagłosował przeciwko kredytowi przez co zabraknie pieniędzy w budżecie, a nauczyciele nie otrzymają swoich pensji. Dodatkowo w prasie burmistrz informuje, że zabytki nie otrzymają dotacji ze względu na  niezaciągnięcie kredytu, a sołtys Wilamowej odsyłana jest z kwitkiem kiedy składa wniosek o zabezpieczenie środków na wykup gruntu pod tamtejszą remizą.

Powód jaki podaje się za każdym razem? Oczywiście niezaciągnięcie kredytu. We wszystkich trzech przypadkach winą obciąża się „Horyzont”, którego przedstawiciele w ani jednym zdaniu nie stwierdzili, że są przeciwni kredytowi. Ten w obecnej sytuacji gminy i przy aktualnej polityce wydaje się być niezbędny. Przedstawiciele Klubu kilkakrotnie powtarzali, że wstrzymali się od głosu wyłącznie z powodu nieprzedłożenia pisemnego uzasadnienia do uchwały. Druga strona wydaje się być jednak głucha na ten argument. Mimo wniosku oraz upływu kilku tygodni radni do tej pory nie otrzymali uzasadnienia, o którym mowa.

Wygląda na to, że „ekipa rządząca” po raz kolejny próbuje odwrócić kota ogonem, wykorzystać posunięcie Klubu i przy okazji zrzucić całą odpowiedzialność za wszelkie braki budżetowe na „Horyzont”, który tak naprawdę, działając w mniejszości, ma znikomy wpływ na miejską kasę. Małostkowe to i żenujące. 

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply