Wodociągi będą miały nowego dyrektora

0

Czesław Karolczak, wieloletni dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie złożył wypowiedzenie i planuje przejść na emeryturę. Stanowisko szefa ZWiK czeka na obsadzenie.

30 stycznia ogłoszono konkurs, który ma wyłonić nowego dyrektora paczkowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Kandydaci na wolny etat muszą legitymować się polskim obywatelstwem, wykształceniem wyższym o specjalności związanej z zakresem obowiązków oraz co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, w tym przynajmniej trzyletnim stażem pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku. Konieczna jest także znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, ustawy o finansach publicznych oraz prawa pracy.

Do podstawowych obowiązków dyrektora ZWiK należeć będzie m.in. prowadzenie spraw z upoważnienia Burmistrza Gminy Paczków, reprezentowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zewnątrz, kierowanie statutową działalnością jednostki oraz prowadzenie jej gospodarki finansowej.

Kandydaci mają czas na złożenie kompletu dokumentów aplikacyjnych do 14 lutego 2013 roku. Kolejnym etapem naboru będą rozmowy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Nowego dyrektora ZWiK powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu.

Leave a Reply